Barnonkologi

Utvecklingen av förbättrade behandlingar och den intensiva forskningen i området barncancer har under de senaste 50 åren lett till att idag överlever 4 av 5 barn som insjuknar i cancer. Dagens barnonkologiska forskning har som mål att ytterligare förbättra överlevnadssiffrorna, men också att göra behandlingen mer specifik och skonsam för barnen för att minimera svåra biverkningar och långvariga komplikationer.

Barnneurologi

Neuropediatrik är en särskild gren av pediatriken och omfattar barn- och ungdomsneurologi samt habilitering. Våra huvudsakliga forskningsområden är tumörer i centrala nervsystemet, epilepsi, neuromuskulära sjukdomar, hydrocefalus och utvecklingsneurologi. Arbetet är i första hand inriktat på utredningar och uppföljning av neurologiska sjukdomar med tillhörande komplikationer och/eller sena effekter samt hantering av dessa.

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om våra forskningsprojekt.

Main fields of research

 1. Leukemia

  1. Early and late side-effects in ALL
   1. Neurotoxicity in ALL (Harila-Saari, Christoforaki, et al.)
   2. Skeletal side effects in ALL (Harila-Saari, Giertz, et al.)
   3. Metabolic and immunological late effects of chemotherapy in high-risk and infant  ALL patients (Harila-Saari, Bergstein, Lähteenmäki et al.)
  2. Molecular and clinical studies in childhood cancer with focus on leukemia (Ljungman, Gustafsson, Leijonhufvud et al.)
  3. Epigenetic and genetic changes in children with ALL and AML (Palle, Harila-Saari, Nordlund et al.)
  4. Insulin resistance and body composition in young adults after stem cell transplantation in childhood (Frisk, Öberg, et al.)
 2. Solid tumors

  1. Hodgkin lymphoma in children and adolescents (Englund, Ljungman, et al.)
  2. Genetic studies in lymphomas (Englund et al.)
  3. Soft tissue sarcoma in in children and adolescents (Ljungman et al.)
 3. Brain tumors

  1. Late cognitive effects after CNS-radiotherapy in children with cancer (Ljungman, Harila Saari, Söderström et al.)
  2. Vascular and other changes in the brain after CNS-radiotherapy (Harila Saari, Ljungman Lahne, et al.)
  3. Studies of oligodendroglial tumors (Ahlsten, Ehrstedt, et al.)
  4. Follow up study of children and adolescents with low grade astrocytoma in the posterior fossa in the Uppsala-Örebro region 1995–2011 (Frisk, Kristiansen, et al.)
  5. Pediatric brain tumor models in mice (PDX) and treatment focusing novel targets as complement to standard treatment (Swartling (IGP), Giraud, et.al.)
 4. Supportive care in cancer in children and adolescents
  Please also see 1:1:1, 2, 4

  1. Interventions for procedural pain in children and adolescents with cancer (Ljungman, Hedén, Kamsvåg Magnusson et al.)
  2. Interventions for oral mucositis in children and adolescents with cancer (Ljungman, Kamsvåg Magnusson, Thorsell et al.)
  3. Vitamin D in children with cancer (Frisk, Jackmann, et al.)
  4. Clinical mini-factory for individualized medication based on 3-D printer technique and nanotechnology in severe diseases (Paulsson, Ljungman, Liminga et al.)
 5. Psychosocial studies and ethics

  1. Prepared for radiotherapy – Interventional program to support children and youth (Ljungman, Engvall, et al.)
  2. Sibling donors; ethical aspects (Frost, et al.)
 6. National and international studies/treatment protocols; active participation

  1. ALLTogether (Harila-Saari)
  2. AML 2004 (Palle J)
  3. CWS (Ljungman G)
  4. EuroNET-PHL-C2 (Englund A)
 7. Special resources pediatric oncology Uppsala

  1. Proton beam therapy at the Skandion center
  2. Nordic biobank for childhood leukemia (Frost, Palle).
  3. National childhood cancer biobank (Ljungman clinical leader and chairman of the board)
 8. Other neurological projects

  1. Follow-up of patients with epilepsy (Lundberg et al.)
  2. Follow-up of patients with ventriculo-peritoneal shunts (Liminga et al.)

To Main fields of research

Last modified: 2021-11-24