Nyheter

Tilldelning av forskningsanslag från Stiftelsen Födelsefonden hösten 2017

2017-10-02

Kungörelse

Vid Födelsefondens styrelsemöte den 25/9 2017 beslutades om årets stipendier enligt nedan (Stipendierna delas ut i samband med Institutionens dag den 25/10 2017)

 • Louies stipendium á 50.000:-

  Johan Ågren – Målsaturation, oxygenerering och retinopati hos extremt för tidigt födda barn
   
 • Lions forskningsstipendium á 25.000:

  Åsa Edvinsson – Placental function in untreated depressed women and in those with antidepressant treatment during pregnancy
   
 • Resestipendium á 10.000:- till professor Gunnar Sedins minne

  Martin Johansson – Social function and underlaying visuoperceptual abilities in Children born very preterm
   
 • 2 Josephine Neimans forskningsstipendier á 150.000:-

  Katja Junus – Natriuretiska peptide och preeklampsi

  Johan Ågren – Regional kohortstudie av hypotermibehandling efter peripartal asfyxi
   
 • Födelsefonden; 2 forskningsstipendier á 25.000:-

  Theodora Kunovac Kallak – Genuttryck i placenta under två på varandra följande graviditeter

  Linda Lindström – Rökning och postnatal tillväxt

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-21