Nyheter

FORTE-bidrag till Prof Birgitta Esséns projekt

2017-09-29

Projektet "Värdekonflikters roll för jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: låsningar och lösningar i vårdmöten i det mångkulturella samhället" har fått 5 130 000 kr i bidrag från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-21