Forskningsforum barn och ungdom - Endnote 2 (med Zotero, Rayyan)

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Föreläsare: Kazuko Gustafsson
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Géraldine Giraud
  • Seminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69211658897

Vi kan nu köra alla seminarierna hybrid men kolla alltid på programmet vad föreläsaren har valt: om det står bara zoom så finns det inte möjlighet att sitta i konferens salen. Vissa registrering seminar kan dessutom har annan lokal.