ObGyn Highlights - "Biomarkers for Perinatal Depression - Focusing on inflammatory markers and the metabolome"

  • Datum: –13.00
  • Föreläsare: Emma Bränn
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: emma.brann@kbh.uu.se
  • Seminarium

Inför disputation