Välkommen till Amningsfredag


Amningsfredag är en föreläsningsdag med amningsfrågor i fokus för studenter vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, kliniskt verksam personal samt andra intresserade, både lokalt och nationellt. Anmälan krävs ej.

Amningsfredag ges en gång per termin; i maj samt i november/december månad. Vi som arrangerar Amningsfredag heter Eva-Lotta Funkquist, barnsjuksköterska, barnmorska, docent, lektor och Karin Cato, barnmorska, dr i medicinsk vetenskap, adjunkt. Varje Amningsfredag har ett tema, som presenteras i programmet. Vid önskemål om tema/föreläsare, kontakta oss gärna via mail. Studenter på den fristående kursen Amning och bröstmjölk (7,5 Hp) presenterar på Amningsfredagens eftermiddag det förändringsarbete de utfört på sina arbetsplatser under kursens gång.

Varmt välkommen att delta på nästa Amningsfredag 13 maj 2022
 

Åhörarkopior från Amningsfredag 3 december 2021:
Kerstin Lindahl Tungband
Lina Palmér Amningsberättelsen

Åhörarkopior från Amningsfredag 7 maj 2021:
Lisa Nyborg psykoanalytiskt perspektiv
Amningsmottagning på BVC

Åhörarkopior från Amningsfredag 20 november 2020:
Livsmedelsverket 
Frågor och svar från Livsmedelsverket
Socialstyrelsen "Amning och uppdrag inom området kvinnohälsa

Senast uppdaterad: 2022-01-21