Global hälsa - implementering och hållbarhet

Forskargruppen UGHRIS (Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability) är en tvärvetenskaplig forskargrupp som samlar forskare och doktorander inom global hälsa och hållbarhet från olika akademiska områden, bl.a. medicin, vårdvetenskap, antropologi och utbildningsvetenskap.

Med utgångspunkt i kvinnors och barns hälsa i ett globalt perspektiv fokuserar UGHRIS på nyckelfrågor för Agenda 2030; hur policy och evidens ska omsättas i praktik, hur vi bygger hållbara hälsosystem och samhällen och hur vi kan minska ojämlikhet i hälsa och överlevnad. En viktig del av denna strävan är att arbeta med implementering av evidensbaserad kuskap. Att utveckla och utvärdera metoder för att förändra tänkesätt och beteenden är en nödvändighet vare sig det gäller att förbättra omhändertagandet av nyfödda barn eller möta sociala, ekonomiska eller ekologiska utmaningar.

Aktuellt från UGHRIS

SOCIALA INNOVATIONER FÖR HÄLSA

SIHI Sweden är ett nätverk om syftar tilll att främja tvärvetenskaplig forskning om sociala innovationer inom hälsa genom att länka forskare, studenter, entreprenörer, politiker, projektledare m.fl. Nätverket inbjuder privata och offentliga aktörer, civilsamhället och enskilda. Intervju på uu.se

UWE EWALD BLIR HEDERSDOKTOR VID UNIVERSITY OF TURKU


2021-10-06
Professor emeritus Uwe Ewald utses till hedersdoktor vid  University of Turku under festliga former den 8 oktober 2021. Professor Ewald har haft ett långvarigt samarbete med universitet i Finland både som vetenskaplig och klinisk lärare och mentor.

OSCARSPRISET 2021 TILLDELAS UGHRIS FORSKARE

2021-07-09
Oscarspriset 2021 tilldelas docent Ashish KC, forskare i UGHRIS. Oscarspriset delas varje år ut till en yngre forskare vid Uppsala universitet som "genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet". Ashish KC har arbetat med flera olika interventioner för att förbättra det omedelbara omhändertagandet av dessa nyfödda barn, vilket lett till bättre hälsa och överlevnad. Efter sin disputation 2016 har Ashish KC etablerat ett forskningsinstitut i sitt hemland Nepal och byggt ett brett internationellt nätverk. Hans studier om hur kvaliteten i mödra- och barnhälsovården i resurssvaga miljöer kan stärkas har fått stor uppmärksamhet och har påverkat policy lokalt i Nepal som globalt. Vi gratulerar Ashish till priset och är inspirerade av hans viktiga och framgångsrika inititiativ.

UGHRIS updates:

October 2021 August 2021
Maj 2021April 2021March 2021February 2021 November 2020

Nätverk och samarbetspartner

Nätverkande och samarbete är en nödvändighet för att kunna möta de utmaningar mänskligheten står inför idag. Detta är en självklar utgångspunkt för UGHRIS och nedan finns länkar till några av gruppens partners.


UGHRIS har ett nära samarbete med SWEDESD, både inom forskning och utbildning. Forskargruppen är också säte för SIHI Sweden (www.socialinnovationinhealth.org), och en aktiv partner i Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI)

Akademiska partners

Andra nätverk och samarbetspartners

Senast uppdaterad: 2022-01-18