Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Många svensk-somalier definierar inte prickning som könsstympning

2018-01-15

Men många svensk-somalier definierar inte prickning som könsstympning, visar en studie från Uppsala Universitet.

Svergies Radio 2018-01-13

Prickning innebär att klitoris sticks med ett vasst föremål för att orsaka en blödning. Det skiljer sig från andra former av könsstympning då ingen vävnad tas bort.

Forskaren Anna Wahlberg vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa som har skrivit en doktorsavhandling om könsstympning berättar att nästan var femte person i studien var positivt inställd till prickning.