Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Nytt ledarskapsprogram i global hälsa - Åtta forskare antagna som SIGHT Fellows

2017-10-20

De åtta forskare som antagits som SIGHT Fellows till ledarskapsprogrammet är

  • Docent Tobias Alfvén, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
  • Docent Beatrice Crona, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet
  • Med dr Helena Nordenstedt, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
  • Professor Max Petzold, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, föreståndare för Svensk Nationell Datatjänst (SND)
  • Dr. Martina Björkman Nyqvist, Department of Economics, Stockholm School of Economics
  • Professor Andreas Mårtensson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
  • Docent Maria Nilsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet
  • Dr. Vasna Ramasar, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)