Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Tilldelning av forskningsanslag från Stiftelsen Födelsefonden hösten 2017

2017-10-02

Kungörelse

Vid Födelsefondens styrelsemöte den 25/9 2017 beslutades om årets stipendier enligt nedan (Stipendierna delas ut i samband med Institutionens dag den 25/10 2017)

 • Louies stipendium á 50.000:-

  Johan Ågren – Målsaturation, oxygenerering och retinopati hos extremt för tidigt födda barn
   
 • Lions forskningsstipendium á 25.000:

  Åsa Edvinsson – Placental function in untreated depressed women and in those with antidepressant treatment during pregnancy
   
 • Resestipendium á 10.000:- till professor Gunnar Sedins minne

  Martin Johansson – Social function and underlaying visuoperceptual abilities in Children born very preterm
   
 • 2 Josephine Neimans forskningsstipendier á 150.000:-

  Katja Junus – Natriuretiska peptide och preeklampsi

  Johan Ågren – Regional kohortstudie av hypotermibehandling efter peripartal asfyxi
   
 • Födelsefonden; 2 forskningsstipendier á 25.000:-

  Theodora Kunovac Kallak – Genuttryck i placenta under två på varandra följande graviditeter

  Linda Lindström – Rökning och postnatal tillväxt