Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


FORTE-bidrag till Prof Birgitta Esséns projekt

2017-09-29

Projektet "Värdekonflikters roll för jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: låsningar och lösningar i vårdmöten i det mångkulturella samhället" har fått 5 130 000 kr i bidrag från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).