Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Lunchseminarium - Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap med Birgitta Essén: "Global Reproductive Health, Culture and Politics – Challenges in transdisciplinary research"

2017-08-22

Datum

2017-09-29 kl 12:15 – 13:00

Plats

IMCH (Dept. of Women’s and Children’s Health), Drottninggatan 4, våning 4, Stora föreläsningssalen

Arrangör

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

(Medtag egen lunch)

essen-seminar-170929