Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Gemzellstipendiat 2017

2017-05-12

Styrelsen för Carl Gemzells forsknings- och utvecklingsstiftelse har beslutat tilldela 2017 års stipendium till Mandira Paul.