Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Gbemisola Allwell-Brown mottar Global Swede award 10 maj 2017 i Stockholm

2017-05-12

Gbemisola Allwell-Brown och Ann Linde, EU- och handelsminister i Sverige.

Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet