Access not excess - Rationell användning av antibiotika

2016-11-02

Se professor Stefan Swartling Peterson diskutera dilemmat om hur man samtidigt tar itu med tillgången till, och överdriven användning av, antibiotika i låg- och medelinkomstländer. (OBS! På engelska)