Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Access not excess - Rationell användning av antibiotika

2016-11-02

Se professor Stefan Swartling Peterson diskutera dilemmat om hur man samtidigt tar itu med tillgången till, och överdriven användning av, antibiotika i låg- och medelinkomstländer. (OBS! På engelska)