Tre forskare vid KBH har tilldelats forskningsanslag

2016-10-28

Eva-Charlotte Ekström, Lena Hellström-Westas och Inger sundström Poromaa har tilldelats projektbidrag från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom medicin och hälsa. Den 27 oktober publicerades vilka bidrag som har beviljats. Läs mer här.