Tilldelning av forskningsanslag från Stiftelsen Familjeplaneringsfonden i Uppsala

2016-04-01

Stiftelsen Familjeplaneringsfonden i Uppsala har haft fördelningssammanträde för att tilldela forskningsanslag ur Familjeplaneringsfonden Totalt beviljades forskningsanslag på 807 000 kronor. Forskningsanslaget ska förvaltas av Uppsala universitet. Kontakta din ekonom för hjälp att föra över medlen till ditt projektkonto.

Forskningsanslagen tilldelades enlig följande:

Karin Lindgren

Infertilitet med focus på: mekanismer, diagnos och behandling

Sökt belopp: 195 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Evangelina Elenis

The Portrait of a Pregnancy through oocyte donation from a clinical perspective

Sökt belopp: 50 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Caroline Jansson

Upplevelser av missfall

Sökt belopp; 97 500 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Helena Kaihola

Biologiska markörer för ökad lyckandefrekvens vid IVF-behandling

Sökt belopp: 685 400 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Lana Salih Joelsson

Livsstil och reproduktiv hälsa i Sverige – en prospektiv studie av kvinnor som söker hjälp för infertilitet

Sökt belopp: 100 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Stavros Illiadis

Women undergoing In Vitro Fertilization and Peripartum Depression

Sökt belopp: 290 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Maria Ekstrand Ragnar

Never too early: Evaluation of the Reproductive Life Plan (RLP) to increase reproductive and preconception health awareness among adolescents

Sökt belopp: 57 500 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Maja Bodin

Från graviditetsplanering till föräldraskap – en genusfråga

Sökt belopp: 25 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 25 000 kronor

Elin Larsson

MIGPREV-projektet

Sökt belopp: 60 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Jenny Stern

Nyckeln till framgång – En kvalitativ studie om kvinnans och barnmorskans perspektiv på god preventivmedelsrådgivning

Sökt belopp: 80 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Anna Arvidsson

Transnationellt surrogatmoderskap med fokus på Sverige och Indien

Sökt belopp: 12 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 12 000 kronor

Katarina Kebbon Vaegter

Prediction Models in IVF

Sökt belopp: 65 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Cecilia Lundin

How common are mood and sexual side effects from combined oral contraceptives?

Sökt belopp: 247 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Helena Volgsten

Improving Post-abortion care: Healthy facility based on studies in Tanzania

Sökt belopp: 65 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Jessica Påfs

Paradoxical barriers in the strive towards improved reproductive health in Rwanda

Sökt belopp: 58 500 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Maria Wickström

Sexuell och reproduktiv hälsa bland unga/vuxna med utvecklingstörning

Sökt belopp: 50 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Joanna Arousell

Abort- och preventivmedelsrådgivning i det mångkulturella Sverige

Sökt belopp: 45 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Elin Ternström

Stärka genusaspekten i SRHR forskning på Uppsala Universitet

Sökt belopp: 56 160 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 50 000 kronor

Jennifer Drevin

Vill du ha barn i ditt liv? Reproduktiv Livsplan som underlag för hälsofrämjande preventivmedelsrådgivning

Sökt belopp: 90 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Jóna Kristjánsdóttir

Ungas hälsa

Sökt belopp: 50 000 konor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor

Anneli Stavreus Evers

Studier av endometriet efter hormonstimulering

Sökt belopp: 75 000 kronor

Beslut: Ansökan beviljades med 40 000 kronor