Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Är det möjligt att utrota malaria i Afrika?

2015-11-25

Anderas Mårtensson - Är det möjligt att utrota malaria i Afrika?

Erfarenheter från Zanzibar

Se Professor Andreas Mårtenssons installationsföreläsning: Titta här!