Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Greta Edelstam har beviljats 3 210 000 kr från VINNOVA

2015-11-06

Utlysningen vände sig till er som är intresserade av att använda befintliga metoder, verktyg och processer eller som vill prova och utveckla metoder, verktyg och processer för normkritisk innovation.

Projekten skulle drivas utifrån identifierade innovationsbehov och genomföras med en normkritisk metod eller ett normkritiskt angrepssätt, kopplat till någon eller några av de skyddade diskrimineringsgrunderna.