Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Vetenskapsrådets bidragsbeslut inom medicin och hälsa 2015

2015-11-06

I årets stora utlysning inom medicin och hälsa ingick följande:

  • Projektbidrag
  • Projektbidrag Unga forskare
  • Projektbidrag Alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen
  • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö