Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Andreas Mårtensson ny forskargruppsledare i Internationell barnhälsovård och nutrition

2015-10-08

Andreas Mårtensson har nu tagit över som forskargruppsledare efter Lars Åke Persson i Internationell barnhälsovård och nutrition.

Lars-Åke Persson överlämnar här till Andreas Mårtensson den souvenir som Yngve Hofvander en gång hade när han installerades som förste professor i internationell barnhälsovård