Perinatal hälsa i Vietnam – invigning av PeriKIP projektet

2015-10-02

Den 28 september 2015 invigdes Perinatal health – Knowledge Into Practice (PeriKIP) projektet i Cao Bang provinsen i norra Vietnam. Projektet syftar till att undersöka effekten av en faciliterad intervention i hälsosystemet för förbättrad perinatal hälsa i norra Vietnam. Invigningen hade stor uppslutning av beslutsfattare på olika nivåer i hälsosystemet och har fått spridning i lokala medier. Interventionen påbörjas den 1 november.

Bakgrund

Under de senaste 20 åren har det skett stora förbättringar i barns överlevnad. Trots detta dör det årligen 2,9 miljoner nyfödda och ytterligare 2,7 miljoner barn föds dödfödda. Nyligen genomfördes en samhällsbaserad intervention (NeoKIP) i Vietnam som undersökte effekten av att initiera lokala grupper med personer med inflytande över hälso- och sjukvård på lokal nivå såsom politiker, representanter från kvinnornas fackförening och hälso- och sjukvårdspersonal från primärvården. Gruppernas arbete understöddes av en faciliterare som hjälpte grupperna att arbeta metodiskt för att uppnå förbättrad hälsa och överlevnad för gravida och nyförlösta kvinnor samt deras nyfödda barn. Projektet resulterade i en 50% minskning i risk att dö under nyföddhetsperioden.

I likhet med andra samhällsbaserade interventioner identifierade forskarna att ytterligare förbättringar kräver förbättrad vårdkvalité på högre nivåer av hälsosystemet.

Perinatal Knowledge Into Practice (PeriKIP) projektet

Mot bakgrund av detta syftar PeriKIP projektet till att implementera och studera en kombinerad modell av den tidigare interventionen genom att även implementera den på distrikt- och provinsnivå. Projektet syftar också till att undersöka associationen mellan lokal kontext och framgångsrikt införande av interventionen på de tre olika nivåerna genom att använda det nyligen utvecklade Context Assessment for Community Health (COACH) instrumentet som mäter påverkbara aspekter av kontext som led i att stärka hälsosystemets struktur. Projektet syftar även till att undersöka implementeringen av interventionen genom att göra en process utvärdering. Projektet kommer även att samla data om graviditeter och deras utfall samt teknisk och praktisk kunskapsnivå hos hälso- och sjukvårdsarbetare som arbetar med mödra- och nyföddhetsvård. PeriKIP är ett sammarbete mellan Reproductive Health Center i Cao Bang provinsen, Research Institute for Child Health i Hanoi, Uppsala Unviersitet, Högskolan Dalarna och University College London.

Invigning på provinsnivå. Bland deltagarna fanns representanter från hälsoministeriet, beslutsfattare på provins- och distriktsnivå samt representanter från de ingående forskargrupperna: Dinh Phuong Hoa, Tran Thanh Tu och Nga Nguyen från Research Institute for Child Health, Leif Eriksson från Uppsala universitet och Anna Bergström från Uppsala unviersitet/University College London.