Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Pediatrikkursens ledning under 2014/15 har tilldelats Medicinska Studierådets pris Symbios

2015-08-10

Pediatrikkursens ledning under 2014/15 (Tryggve Neveus, Ingemar Swenne, Åsa Neuman, Maria Lundgren, Linda Wallström och Gunilla Hedén) har fått Medicinska Studierådets pris Symbios för bästa kursledning på läkarprogrammet.