Ny docentur vid Kvinnors och barns hälsa

2015-06-26

Ylva Tindberg antagen som ny docent i pediatrik vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.