Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Med Dr Helena Litorp 2015 års Gemzellstipendiat

2015-06-04

2015 års Gemzellstipendium har tilldelats Med Dr Helena Litorp. Stipendiesumman är på 25 000 kr och kommer att överlämnas under höstterminen i samband med att stipendiaten håller en föreläsning.