Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Fyra utlysningar Födelsefonden/Perinatalmedicinska Forskningsfonden

2015-05-13

Ansökan senast 2015-06-15. Läs mer på Medarbetarportalen under "Institutionsinformation 13 maj 2015"