Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Mat för undernärda barn, inget enkelt recept

2015-04-17

Speciell mat för undernärda barn, s.k. Ready-to-use-therapeutic foods, kan rädda livet på barn med allvarlig akut malnutrition, men kan också bli ett livsmedel som delas i familjen och en vara som säljs för att få inkomster till familjen, med minskad effektivitet till följd. Det visar Elazar Tadesse Balla, forskarstuderande vid Internationell Mödra- och Barnhälsovård, Uppsala universitet, i en ny studie i Etiopien. http://heapol.oxfordjournals.org/content/early/2015/03/07/heapol.czv003.long

Artikel på engelska