Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Sänkt barnadödlighet och ökad jämlikhet i överlevnad hos barn i Rwanda

2015-04-17

Aimable Musafili, barnläkare från Rwanda och doktorand vid Uppsala universitet, visar i en forskningsrapport, som just nu publiceras i Journal of Epidemiology and Community Health (http://jech.bmj.com/content/early/2015/04/13/jech-2014-204657.long) att Rwanda lyckats väl inte bara i att drastiskt sänka dödligheten hos barn utan också utjämna skillnader mellan barn i stad och på landsbygd, och mellan rika och fattiga familjer. Analysen baseras på tre nationella studier som ger bilden av vad som hänt från tiden för folkmordet fram till nu. Hälsominister Agnes Binagwaho är en av medförfattarna.

Artikel (engelsk text)