Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Presentation av examensarbeten våren 2015

2015-03-31

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård hos för barn och ungdom och Barnmorskeprogrammet bjuder in till: Presentation av examensarbeten våren 2015

Lokal

Ulmstensalen

Tid

Torsdagen den 28/5 kl 09:00-16.00

Program för dagen

Kom och ta del av dessa intressanta områden och träffa kollegor under trevliga former med dryck och tilltugg