Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Jocelien Olivier har tilldelats ett Marie Slowdovska-Curie individual fellowship MSCA-IF

2015-02-05

Jocelien Olivier, tidigare postdoc vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, sedan ett halvår verksam vid University of Groningen i Holland, har tilldelats ett Marie Slowdovska-Curie individual fellowship MSCA-IF från EU för att kunna fortsätta med den forskning som hon påbörjade vid institutionen.