Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Lyckad workshop med läkare och barnmorskor i Dar

2015-01-27

Workshopen/symposiet hade titeln ‘Improving Quality of Obstetric care at Muhimbili National Hospital’ och hölls den 13e januari 2015. Symposiet samlade läkare och barnmorskor från Muhimbili National Hospital, men också andra sjukhus i Dar es Salaam såsom regionssjukhusen. Cirka 55 person deltog i symposiet, inklusive sjukhuschefen för Muhimbili National Hospital och verksamhetschefen för kvinnokliniken. Presentationerna diskuterade utmaningar relaterade till mödradödlighet, barnmorskornas arbete på förlossningsavdelningen, mödrahälsovård på regionssjukhusen, den dramatiska ökningen i andelen kejsarsnitt samt brister i hur man bedömer kejsarsnittsindikationer. Efter presentationerna följde gruppdiskussioner, där deltagarna uppmanades att identifiera sätt att lösa de problem som presenterats. Dessa diskussioner dokumenterades och kommer att användas för att planera en kommande intervention. Symposiet var mycket väl arrangerat och uppskattat av deltagarna. Symposiet bevakades också av media (både TV och tidningar) och nästa dag fanns artiklar att läsa i tidningen om symposiet.