Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


2,9 milj kr i forskningsbidrag till Bigitta Essén från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välförd)

2014-11-28

Ansökningar som beviljats

Projektledare Birgitta Essén, Uppsala universitet, Inst för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

Vård: Kulturkompetent reproduktiv vård för muslimska patienter - utforskning av risker och myter för att främja en personcentrerad hållning i det mångkulturella samhället