Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Drygt 20 miljoner från Vetenskapsrådet till Kvinnors och barn hälsa

2014-11-05

Forskare vid Kvinnors och barns hälsa har beviljats sammanlagt drygt 20 miljoner från Vetenskapsrådet under åren 2014-2018.

Följande forskare vid Kvinnors och barns hälsa har beviljats sammanlagt drygt 20 miljoner från Vetenskapsrådet under åren 2014-2018.

  • Alkistis Skalkidou, för Protein markörer för peripartumdepression
  • Fredrik Serenius, för EXPRESS-studien. Uppföljning vid 11 år av extremt för tidigt födda barn i Sverige
  • Anna-Karin Wikström, för Studier i syfte att motverka kort- och långtidskonsekvenser av preeklampsi
  • Katarina Ekholm Selling, för Evidens-baserat folkhälsoarbete bortom randomiserade försök: Ny kunskap genom data mining för att kartlägga orsakskedjor och förutsäga effekter på barnadödlighet
  • Eva-Charlotte Ekström för Är tuggandet av betel under graviditeten en risk faktor för metabola syndromet och har det negativa effekter på fosterutvecklingen? och Kan förbättrad kost under graviditeten förhindra långsiktiga negativa effekter av svält och malnutrition? Uppföljning av tre generationer i MINIMat projektet, Bangladesh
  • Mats Målqvist, Scaling-up interventions for quality of care improvements in the field of maternal and child health care in Nepal

I sin stora utlysning av forskningsbidrag har Vetenskapsrådet beviljat sammanlagt 130 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa vid Uppsala universitet. Totalt har Vetenskapsrådet beviljat 829 miljoner kronor i den aktuella utlysningen. De beviljade beloppen fördelas över åren 2014–2018.

Av 1 425 ansökningar har 219 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 15 procent. Hela 35 av de 219 beviljade forskningsprojekten bedrivs eller leds vid Uppsala universitet. De lärosäten som tilldelades mest pengar inom medicin och hälsa är Karolinska institutet, 330 miljoner kronor, och Lunds universitet, 147 miljoner kronor, följt av Uppsala universitet.