Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Två doktorandplatser inom klinisk psykologi

2017-08-17

Just nu söker vi två doktorander som vill genomföra sin forskarutbildning inom forskningsprogrammet U-CARE.

Ena doktorandtjänsten innebär arbeta inom området psykologiska och ekonomiska konsekvenser av cancer under barndomen samt testning och utvärdering av en webbaserad intervention för föräldrar till cancerdrabbade barn.

Den andra doktorandtjänsten innebär arbeta inom området psykologiska och ekonomiska aspekter av kardiovaskulär sjukdom och utvärdering av en webbaserad intervention för personer som haft en hjärtinfarkt.

Vi söker legitimerade psykologer.

Här kan du läsa hela annonsen och söka tjänsten.

Välkommen  med din ansökan!