Med Dr Helena Litorp 2015 års Gemzellstipendiat

2015-06-04

2015 års Gemzellstipendium har tilldelats Med Dr Helena Litorp. Stipendiesumman är på 25 000 kr och kommer att överlämnas under höstterminen i samband med att stipendiaten håller en föreläsning.