Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Anslag, priser och utmärkelser

ENTWINE (European Training Network on Informal Care)

2018-08-15

Bidrag

ENTWINE (European Training Network on Informal Care), Huvudsökande: Hagedoorn/Sanderman, University of Groningen, Nederländerna; Medsökande von Essen, 3.9 MEUR från Horizon 2020