Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Anslag, priser och utmärkelser

Ett av de tolv bästa forskningsprojekten från UNICEF 2017

2018-01-03

Forskning från Uppsala universitet har nyligen utsetts till ett av de tolv bästa forskningsprojekten från UNICEF 2017. Projektet implementerade ett utbildningsmaterial för förbättrad neonatal ventilering, kallad Helping Babies Breathe (HBB), på ett utbildningssjukhus i Nepal. Med denna modell kunde dödligheten bland nyfödda minska med upp till 50%.

Länk: https://www.unicef-irc.org/article/1714/