Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Anslag, priser och utmärkelser

Ett av de tolv bästa forskningsprojekten från UNICEF 2017

2018-01-03

Forskning från Uppsala universitet har nyligen utsetts till ett av de tolv bästa forskningsprojekten från UNICEF 2017. Projektet implementerade ett utbildningsmaterial för förbättrad neonatal ventilering, kallad Helping Babies Breathe (HBB), på ett utbildningssjukhus i Nepal. Med denna modell kunde dödligheten bland nyfödda minska med upp till 50%.

Länk: https://www.unicef-irc.org/article/1714/