Postal address

Uppsala universitet
Womens and childrens health
Akademiska sjukhuset
SE-751 85 Uppsala, Sweden

Visiting address

MTC-house: Dag Hammarskjölds väg 14B, floor 1

Phone

+46 18 611 00 00 (exchange)

Fax

+46 18 611 55 83

E-mail

kbh@kbh.uu.se
forename.surname@kbh.uu.se

Grants, prices and awards

Forskare vid internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH) vid institutionen för kvinnors och barns hälsa har fått ett bidrag på 400,000 kr från Einhorn foundation för ett projekt om kvalitetsförbättringar inom mödra och nyföddhetsvården i Nepal

2018-01-19

Projektet (NePeriQIP) som bygger på tidigare forskningsresultat som visat att upp till 50% av de förlossningsrelaterade dödsfall kan undvikas genom förbättrade rutiner genomförs nu på 12 sjukhus runt om i Nepal.

Familjen Einhorns stiftelse