Postal address

Uppsala universitet
Womens and childrens health
Akademiska sjukhuset
SE-751 85 Uppsala, Sweden

Clinical Psychology in Healthcare
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
SE-751 23 Uppsala, Sweden

Visiting address

MTC-house: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrics: Akademiska sjukhuset, Entr 95-96 lower ground
IMCH: Drottninggatan 4, 4th floor
Clinical Psychology in Healthcare: Husargatan 3, BMC, D11

Phone

+46 18 611 00 00 (exchange)

Fax

MTC-house: +46 18 611 55 83
IMCH: +46 18 50 80 13

E-mail

kbh@kbh.uu.se
forename.surname@kbh.uu.se

Grants, prices and awards

Louise von Essen och Gustaf Ljungman har beviljats anslag från Barncancerfonden hösten 2017

2017-12-21

Beviljade projektanslag PR2017

  • Titel svenska: Webbaserad psykologisk självhjälp för föräldrar vars barn behandlats mot cancer
  • Förv. organ/Förv. o. inst: Uppsala universitet/Kvinnors och barns hälsa
  • Anslagsansvarig: von Essen, Louise
  • Anslagsår: 2
  • Totalt belopp: 1 000 00 SEK

Beviljade kliniska projektanslag KP2017

  • Titel svenska: Förberedd för strålbehandling - Interventionsprogram för att stödja barn och ungdomar
  • Förv. organ/Förv. o. inst: Uppsala universitet/Kvinnors och Barns Hälsa
  • Anslagsansvarig: Ljungman, Gustaf
  • Anslagsår: 3
  • Totalt belopp: 2 400 000 SEK