Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Utbildning vid Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH) bedriver undervisning inom program och fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Läkarstudenter tillbringar en termin vid KBH för studier i pediatrik, obstetrik och gynekologi. Blivande sjuksköterskor utbildas i pediatrisk och gynekologisk omvårdnad. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och barnmorskeprogrammet ger specialistkompetens inom pediatrisk omvårdnad respektive reproduktiv hälsa samt möjlighet till både yrkesexamen och magisterexamen. Samtliga dessa utbildningar innefattar självständigt arbete, verksamhetsförlagd utbildning, föreläsningar och seminarier. Delar av specialistsjuksköterskeutbildningen kan läsas på distans. Vid enheten för Internationell Mödra- och Barnhälsovård (IMCH) ges ett masterprogram i internationell hälsa samt delar av ett masterprogram i humanitärt bistånd. Förutom ovanstående program ges ett stort antal fristående kurser för bland annat biomedicinare, biomedicinska analytiker, logopeder, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare samt inom internationell barnhälsovård, mödrahälsovård, humanitärt bistånd och nutrition.