Postal address

Uppsala universitet
Womens and childrens health
Akademiska sjukhuset
SE-751 85 Uppsala, Sweden

Clinical Psychology in Healthcare
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
SE-751 23 Uppsala, Sweden

Visiting address

MTC-house: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrics: Akademiska sjukhuset, Entr 95-96 lower ground
IMCH: Drottninggatan 4, 4th floor
Clinical Psychology in Healthcare: Husargatan 3, BMC, D11

Phone

+46 18 611 00 00 (exchange)

Fax

Obst/Gyn: +46 18 55 97 75
Pediatric: +46 18 611 55 83
IMCH: +46 18 50 80 13

E-mail

kbh@kbh.uu.se
forename.surname@kbh.uu.se

Måndag 8 maj kl 13.00

2017-01-01

Ingrid Jönson Ring - Sängvätning som behandlas med gomvidgning - långtidseffekt, prognostiska variabler, sömn och livskvalitet

Lokal

Stora konferensrummet på Kvinnokliniken, NBV, Ing 95, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Betygsnämnden

  • Docent Agneta Marcusson; Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings Universitet
  • Docent Anna Bjärre, Seksjonsoverlege Barneklinikken Rikshospitalet, Oslo
  • Docent Ola Sunnergren, Öron-, näs- och halskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Huvudhandledare

  • Doc. Farhan Bazargani, Centrum för Specialisttandvård, Örebro

Biträdande handledare

  • Doc. Tryggve Nevéus; Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Doc. Agneta Markström, Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning, Akademiska sjukhuset, Uppsala