Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Interdisciplinary Gender Breakfast Club

Den tvärvetenskapliga genusfrukostklubben är en forum för doktorander och unga forskare att träffas för att diskutera genusfrågor inom forskning och inom universitetsvärlden. Vi träffas en gång i månaden över frukost och diskuterar ett aktuellt ämne.

Vår målsättning är att

  • bredda vår teoretiska och konceptuella kunskap om genus
  • kritiskt diskutera varandras arbeten ur ett genus och interdisciplinärt perspektiv
  • utöka samarbetet mellan doktorander och post-­docs på Uppsala Universitet som fokuserar på SRHR och genusfrågor

Träffarna inleds med fika 09.00 occh pågår till ca 10.30.

Plats

IMCH, Drottninggatan 4, Uppsala

VARMT VÄLKOMNA!


2017-03-16