Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Sommar 2017

Administrativt stöd

Kursadministrationen KBH

Obemannad mellan den 10 och 21 juli. Vid brådskande ärende:
Studentservice e-post studentservice@uu.se eller telefon 018-471 47 10

Interdisciplinary Gender Breakfast Club

Den tvärvetenskapliga genusfrukostklubben är en forum för doktorander och unga forskare att träffas för att diskutera genusfrågor inom forskning och inom universitetsvärlden. Vi träffas en gång i månaden över frukost och diskuterar ett aktuellt ämne.

Vår målsättning är att

  • bredda vår teoretiska och konceptuella kunskap om genus
  • kritiskt diskutera varandras arbeten ur ett genus och interdisciplinärt perspektiv
  • utöka samarbetet mellan doktorander och post-­docs på Uppsala Universitet som fokuserar på SRHR och genusfrågor

Träffarna inleds med fika 09.00 occh pågår till ca 10.30.

Plats

IMCH, Drottninggatan 4, Uppsala

VARMT VÄLKOMNA!


2017-03-16