Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Fredag 16 mars kl 10.00

2018-02-11

Hanna Y Berhane - Women, children and urban food environment: studies on women’s status and child feeding in Addis Ababa

Lokal

Rudbeckssalen, Rudbecklaboratoriet, Uppsala University

Betygsnämnden

  • Associate professor Renée Flacking, Reproductive, Infant and Child Health (RICH), School of Education, Health and Social Studies, Dalarna University

  • Senior lecturer Meena Daivadanam, PhD, Food, Nutrition and Dietetics, Uppsala University

  • Professor Beth Maina Ahlberg, International Maternal and Child Health, Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University

Huvudhandledare

  • Professor, Eva-Charlotte Ekström, International Maternal and Child Health, Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University

Biträdande handledare

  • Professor Magnus Jirström, Department of Human Geography, Lund University