Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Torsdag 23 november kl 16.00

2017-08-25

Linda Lindström - Perspectives on intrauterine growth and perinatal exposure

Lokal

Gemzellsalen, Akademiska sjukhuset, ing. 95/96 nbv

Betygsnämnden

  • Ingemar Swenne, Universitetslektor i pediatrik, överläkare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Barnendokrinologisk forskning, Uppsala universitet
  • Karin Pettersson, Överläkare, docent vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska institutet
  • Ylva Carlsson, Överläkare Östra sjukhuset, docent Institutionen för Kliniska Vetenskaper - Avdelningen för Obstetrik och Gynekolog, Sahlgrenska Akademin

Huvudhandledare

  • Professor Anna-Karin Wikström, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk forskning, Uppsala Universitet

Biträdande handledare

  • Eva Bergman, Överläkare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk forskning, Uppsala universitet
  • Maria Lundgren, Specialistläkare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Barnendokrinologisk forskning, Uppsala universitet