Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

Obst/Gyn: 018-55 97 75
Pediatrik: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Torsdag 4 maj kl 10.00

2017-01-01

Karl Wilhelm Olsson - Persisterande duktus arteriosus och lungcirkulation hos underburna nyfödda barn

Lokal

Lilla konferensrummet, NBV, Ing 95/96, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Betygsnämnden

  • Dr Johan Ågren, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

  • Docent Bo Sahlgren, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet

  • Docent Lena Jidéus, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Huvudhandledare

  • Docent Richard Sindelar, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare

  • Professor Anders Larsson,  Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk kemi, UU

  • Docent Anders Jonzon, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet