Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

Obst/Gyn: 018-55 97 75
Pediatrik: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Måndag 8 maj kl 13.00

2017-01-01

Ingrid Jönson Ring - Sängvätning som behandlas med gomvidgning - långtidseffekt, prognostiska variabler, sömn och livskvalitet

Lokal

Stora konferensrummet på Kvinnokliniken, NBV, Ing 95, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Betygsnämnden

  • Docent Agneta Marcusson; Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings Universitet
  • Docent Anna Bjärre, Seksjonsoverlege Barneklinikken Rikshospitalet, Oslo
  • Docent Ola Sunnergren, Öron-, näs- och halskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Huvudhandledare

  • Doc. Farhan Bazargani, Centrum för Specialisttandvård, Örebro

Biträdande handledare

  • Doc. Tryggve Nevéus; Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Doc. Agneta Markström, Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning, Akademiska sjukhuset, Uppsala