Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Måndag 2 oktober 13.00-15.00

2017-08-27

Inger Wahlström Johnsson - High birth weight and adult metabolic disease

Lokal

Gemzellsalen, Akademiska sjukhuset, Ing. 95/96 nbv, Uppsala

Betygsnämnden

  • Professor Ola Nilsson, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet

  • Docent Britt Edén Engström, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet

  • Docent Lillemor Berntson, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Uppsala Universitet

Huvudhandledare

  • Professor Jan Gustafsson, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Uppsala Universitet

Biträdande handledare

  • Docent Fredrik Ahlsson, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Uppsala Universitet