Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Torsdag 4 oktober kl 13.00

2018-09-13

Ingela Kristiansen: Low grade astrocytoma in the posterior fossa in childhood: a follow-up study of late complications

Lokal

Anders Kreuger-rummet, ing. 95, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Betygsnämnden

  • PhD Ingrid Hagberg van't Hooft, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
  • PhD (docentkompetent) Eli Gunnarson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
  • Docent Åke Jakobson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Huvudhandledare

  • Docent Per Frisk, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare

  • Docent Bo Strömberg, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet