Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Fredag 2 mars kl 9:00

2018-02-12

Felipe Donoso - Esophageal and respiratory function and morbidity in the growing child with esophageal atresia

Lokal

Krugersalen, ing 95, plan 2, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala

Betygsnämnden

  • Seniorprofessor Göran Wennergren, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet

  • Professor Einar Arnbjörnsson, avdelning för pediatrik, Lunds universitet

  • Jenny Hallberg, PhD, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (SÖSKI), Karolinska Institutet

Huvudhandledare

  • Docent Helene Engstrand Lilja, Institutionen för kvinnors- och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare

  • Professor Andrei Malinovschi, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

  • Professor Christer Janson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet