Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

Obst/Gyn: 018-55 97 75
Pediatrik: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Fredag 28 april kl 13.00

2017-01-01

Tove Kamsvåg Magnusson - Optimizing pain treatment in children and adolescents with cancer

Lokal

Anders Kreuger rummet (Ing 95, 2 vån), Akademiska sjukhuset, Uppsala

Betygsnämnden

  • Professor emeritus, Thomas Modéer, Institutionen för odontologi, sektionen för pedodonti, Karolinska Institutet
  • Universitetslektor, Docent, Stefan Nilsson, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet
  • Docent Åke Jakobson, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Huvudhandledare

  • Adj Universitetslektor, docent, Gustaf Ljungman, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Biträdande handledare

  • Professor, Louise von Essen, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet
  • Docent, Johan Arvidson, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet