Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Måndag 21 maj kl 14.00

2018-02-08

Emma Gerhardsson: Self-efficacy in breastfeeding: A predictor of breastfeeding

Lokal

Gösta Hultqvist, BV, Rudbeck, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala

Betygsnämnd

  • Mats Eriksson, specialistsjuksköterska, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
  • Josefin Sveen, docent i medicinsk psykologi, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
  • Stina Thorstensson, leg. barnmorska, docent, Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde

Huvudhandledare

  • Docent Elisabet Mattson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare

  • Universitetslektor Eva-Lotta Funkquist, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet