Forskarseminarier

Brainpub: Onsdag 9 januari kl 15.30-16.30

2018-11-01

Professor Mats Måhlqvist: Targeting community agency as a model for project implementation

Plats

Signifikansen, MTC-huset, plan 1, Dag Hammarskjölds väg 14 B, Uppsala

Presentatören introducerar i 30 minuter, därefter 30 minuter diskussion följt av After work för dem som önskar.