Forskarseminarier

Brainpub: Onsdag 3 april kl 15.30-16.30

2018-11-01

Professor Johan Wikström: Structural and functional brain imaging with magnetic resonance techniques

Plats

Signifikansen, MTC-huset, plan 1, Dag Hammarskjölds väg 14 B, Uppsala

Presentatören introducerar i 30 minuter, därefter 30 minuter diskussion följt av After work för dem som önskar.